Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy trên các khoảng và hàm số nghịch biến trên .

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy  trên các khoảng  và  hàm số nghịch biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG