Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau : Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau :

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 1 ) .

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG