Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau


Hàm số   nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng ( − 2 ; 0 ) v a ˋ ( 2 ; + ∞ )

Đáp án A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng 
 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = lo g 2 ​ 1 − x 2 2 x ​ ​ có dạng [ a ; b ) ∪ [ c ; d ) . Tính a+b+c+d

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG