Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực đại tại điểm

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau


Hàm số đạt cực đại tại điểm
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đápn án B

Đápn án B

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm của phương trình 2 2 x 2 − 7 x + 5 = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG