Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( − 1 ; 0 ) và ( 1 ; + ∞ ) .

Chọn C

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình nghiệm phức: z 2 − ( cos φ + i sin φ ) z + i sin φ cos φ = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG