Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang là , hai đường tiệm cận đứng là .

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang là , hai đường tiệm cận đứng là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị của tham số để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG