Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

        Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số suy ra hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số  suy ra hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho hàm số đồng biến trên ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG