Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ Phương trình ∣ f ( 1 − 3 x + 1 ) ∣ = 3 có bao nhiêu nghiệm.

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ

Phương trình có bao nhiêu nghiệm.
 

  1. 4

  2. 3

  3. 6

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Vậy ∣ g ( x ) ∣ = 3 có bốn nghiệm

Đáp án A

Vậy  có bốn nghiệm 

1

Câu hỏi tương tự

Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ địa điểm A đến địa điểm Bdài 240km. Mỗi h otô thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến địa điểm B trước oto thứ hai là 100 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG