Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1.  

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Qua x = 1 có y’ đổi dấu từ + qua – nên hàm số đạt cực đại tại x = 1, thay x = 1 vào hàm số ta có R ma x ​ y = 4

Qua x = 1 có y’ đổi dấu từ + qua – nên hàm số đạt cực đại tại x = 1, thay x = 1 vào hàm số ta có

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ x + 1 − 4 ( lo g 2 1 ​ ​ x ) 2 ​ < 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG