Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Từ bảng biến thiên của hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 0 ) và ( 0 ; 1 )

Chọn B

Từ bảng biến thiên của hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng  và 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG