Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 1 )

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG