Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng?
 

  1. 2

  2. 3

  3. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua x = 3 do đóhàm số đạt cực tiểu tại x = 3 và giá trị cực tiểu là y CT ​ = y ( 3 ) = − 4

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua  do đó hàm số đạt cực tiểu tại  và giá trị cực tiểu là  
 

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG