Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn đồ thị ta thấy: Khoảng ( − ∞ ; − 2 ) và ( 0 ; 2 ) hàm sốđồng biến Khoảng ( − 2 ; 0 ) và ( 2 ; + ∞ ) hàm sốnghịch biến

Nhìn đồ thị ta thấy:

Khoảng  và  hàm số đồng biến

Khoảng  hàm số nghịch biến

1

Câu hỏi tương tự

Gây nổ hỗn hợp gồm ba khí trong bình kín. Một khí được điều chế bằng cách cho axit clohiđric có dư tác dụng với 21,45g Zn. Khí thứ hai thu được khi phân huỷ 25,5g natri nitrat, phương trình phản ứng: ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG