Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trong khoảng ( − 2 ​ ; 0 ) mà ( − 1 ; 0 ) ⊂ ( − 2 ​ ; 0 ) . Vậy đáp án đúng là A.

Chọn A.

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trong khoảng  mà .

Vậy đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG