Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên của đạo hàm như sau: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:

Cho hàm số  có bảng biến thiên của đạo hàm như sau:

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên của , ta thấy . Do đó, hàm số nghịch biến trên . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đạt tại .

Dựa vào bảng biến thiên của , ta thấy . Do đó, hàm số  nghịch biến trên . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số  đạt tại .

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG