Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số biết tiếp tuyến của đồ thị hàm số cắt hai trục Ox, Oy lần lượt các điểm A,B phân biệt thỏa mãn điều kiện OB = 3OA, phương trình tiếp tuyến đó là:

Cho hàm số y equals fraction numerator x plus 2 over denominator x minus 1 end fraction biết tiếp tuyến của đồ thị hàm số cắt hai trục Ox, Oy lần lượt các điểm A,B phân biệt thỏa mãn điều kiện OB = 3OA, phương trình tiếp tuyến đó là:

  1. y = - 3x - 2; y = - 3x - 10

  2. y = - 3x - 2; y = - 3x + 10

  3. y = - 3x + 2; y = - 3x + 10

  4. y = - 3x + 2; y = - 3x - 10

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG