Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Biết rằng , trong đó là phân số tối giản, . Tính b-3a

Cho hàm số begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals ln open parentheses 1 minus 4 over open parentheses 2 x minus 1 close parentheses squared close parentheses end style. Biết rằng begin mathsize 18px style f open parentheses 2 close parentheses plus f open parentheses 3 close parentheses plus... plus f open parentheses 2020 close parentheses equals ln a over b end style, trong đó begin mathsize 18px style a over b end style là phân số tối giản, begin mathsize 18px style a comma b element of N asterisk times end style. Tính b-3a

  1. -2

  2. 3

  3. -1

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

begin mathsize 18px style f open parentheses 2 close parentheses plus f open parentheses 3 close parentheses plus... plus f open parentheses 2020 close parentheses end style

1

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG