Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = { x + 1 khi x < 0 x 2 − 3 x + 1 khi x ≥ 0 ​ Biết rằng hàm số y = f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?

Cho hàm số 
Biết rằng hàm số y = f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?

  1. Hàm số đã cho không có đạo hàm tại điểm x = 0.

  2. Hàm số đã cho cps 2 điểm cực trị.

  3. Hàm số đã cho liên tục trên R.

  4. Hàm số đã cho đồng biến trên R.

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Hàm số đã cho đồng biến trên R. Tại một điểm nào đó trên đồ thị mà đồ thị hàm số không có tiếp tuyến, khi đó hàm số không có đạo hàm tại điểm đó.

D. Hàm số đã cho đồng biến trên R.

Tại một điểm nào đó trên đồ thị mà đồ thị hàm số không có tiếp tuyến, khi đó hàm số không có đạo hàm tại điểm đó.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 = 1 .Gọi M là điểm nằm trên mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 2 z + 6 = 0 .Từ điểm M kẻ ba tiếp tuyến MA, MB, MCđến mặt cầu (S),trong đó A, ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG