Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng

Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng

  1. Hàm số nghịch biến trên

  2. Hàm số đồng biến trên

  3. Hàm số nghịch biến trên

  4. Hàm số đồng biến trên (-1;1) .

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn vào đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng ( 1 ; + ∞ )

Nhìn vào đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng

2

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG