Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình f ( x ) = − 2 là

 Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình   là 

  1. 3

  2. 1

  3. 0

  4. 2

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có số nghiệm của phương trình f ( x ) = − 2 chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y = -2 Dựa vào đồ thị ta có đường thẳng y = -2 cắt đồ thị hàm số y = f ( x ) tại 3 điểm phân biệt nên phương trình f ( x ) = − 2 có 3 nghiệm thực phân biệt.

Chọn A

Ta có số nghiệm của phương trình  chính là số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng y = -2
Dựa vào đồ thị ta có đường thẳng y = -2 cắt đồ thị hàm số   tại 3 điểm phân biệt nên phương trình  có 3 nghiệm thực phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= 1 + 7 x ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG