Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc bốn y= x 4 − 4 x 2 + 1 và parabol y= x 2 − k với k ∈ Rcó đồ thị như hình bên. Gọi S 1 ​ , S 2 ​ , S 3 ​ lần lượt là diện tích của phần hình phẳng được tô đậm tương ứng trong hình vẽ. Khi S 2 ​ = S 1 ​ + S 3 ​ thì kthuộc khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số bậc bốn y= và parabol y= với kR có đồ thị như hình bên. Gọi   lần lượt là diện tích của phần hình phẳng được tô đậm tương ứng trong hình vẽ.

Khi  thì k thuộc khoảng nào dưới đây?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do tính đối xứng của đồ thị hàm số qua trục Oy nên 2 S 3 ​ = S 2 ​ Giả sử nghiệm lớn nhất của phương trình: x 4 − 5 x 2 + 1 + k = 0 là a Nên: ∫ 0 a ​ ( x 4 − 5 x 2 + 1 + k )dx=0 ⇒ 5 a 5 ​ − 3 5 a 3 ​ + ( 1 + k ) a = 0 (1) Do alà nghiệm của phương trình x 4 − 5 x 2 + 1 + k = 0 nên a 4 − 5 a 2 + 1 + k = 0 ⇒ a 5 − 5 a 3 + ( 1 + k ) a = 0 (2) Từ (1) và (2) ⇒ − 5 4 ​ a 5 + 3 10 ​ a 3 = 0 ⇒ a 2 = 6 25 ​ Thay a 2 = 6 25 ​ vào phương trình (1) thì đượck= 36 89 ​

Do tính đối xứng của đồ thị hàm số qua trục Oy nên 

Giả sử nghiệm lớn nhất của phương trình:  là a

Nên: ()dx=0 (1)

Do a là nghiệm của phương trình  nên  (2)

Từ (1) và (2)

Thay vào phương trình (1) thì đượck=

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 1 2 ​ + 3 m u x 4 + 1 d x ​ Cho tích phân , n , số tự nhiên) Tìm mối liên hệ giữa I n ​ v a ˋ I n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG