Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số đa thức bậc ba y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Vớim là tham số thực bất kì thuộc đoạn [0;2], phương trình f ( x 3 − 2 x 2 + 2019 x ) = m 2 − 2 m + 2 3 ​ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

Cho hàm số đa thức bậc ba y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Vớim là tham số thực bất kì thuộc đoạn [0;2], phương trình có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

  1. 2    

  2. 1     

  3. 4    

  4. 3. 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Đặt t = x 3 − 2 x 2 + 2019 x ⇒ t ′ = 3 x 2 − 4 x + 2019 > 0∀ x ∈ R ⇒Hàm số đồng biến trên R. Như vậy với mỗi giá trị x cho ta tương ứng một giá trị t. Ta có: f(x 3 − 2 x 2 + 2019 x ) = m 2 − 2 m + 2 3 ​ ⇔ f ( t ) = m 2 − 2 m + 2 3 ​ Vì m là tham số thực bất kì thuộc đoạn [0;2] nên ta có: g ( m ) = m 2 − 2 m + 2 3 ​ ⇒ g ′ ( m ) = 2 m − 2 = 0 ⇔ m = 1 và ⎩ ⎨ ⎧ ​ g ( 1 ) = 2 1 ​ g ( 0 ) = 2 3 ​ g ( 2 ) = 3 ​ ⇒ f ( t ) = g ( m ) ∈ [ 2 1 ​ ; 2 3 ​ ] Dựa vào đồ thị ta thấy được phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt.

Chọn D
Đặt ⇒Hàm số đồng biến trên R.
Như vậy với mỗi giá trị x cho ta tương ứng một giá trị t.
Ta có:
Vì m là tham số thực bất kì thuộc đoạn [0;2] nên ta có:

 

Dựa vào đồ thị ta thấy được phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số y=|f(x)| là:

55

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG