Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số a. Tính f (-1); f (5) b. Tìm x để f(x) = 10 c. Rút gọn

Cho hàm số f open parentheses x close parentheses equals square root of x squared minus 4 x plus 4 end root 

a. Tính f (-1); f (5)

b. Tìm x để f(x) = 10

c. Rút gọn A equals fraction numerator f open parentheses x close parentheses over denominator x squared minus 4 end fraction space k h i space x not equal to plus-or-minus 2

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vuông cạnh a. Đường tròn tâm O, bán kính a cắt OB tại M .D là điểm đối xứng của O qua C . Đường thẳng Dx vuông góc với CD tại D cắt CM tại E. CA cắt Dx tại F. Đặt = MDC a/ Chứng minh AM...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG