Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = a x ( 0 > a  = 1 ) đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) và hàm số y = b x ( 0 > b  = 1 ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số đồng biến trên khoảng và hàm số nghịch biến trên khoảng . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì hàm số y = a x ( 0 > a  = 1 ) đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) nên a > 1. Vì hàm số y = b x ( 0 > b  = 1 ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) nên 0 < b < 1

Vì hàm số  đồng biến trên khoảng nên a > 1.
Vì hàm số nghịch biến trên khoảng nên 0  < b < 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân ( u n ​ )có u 2 ​ = 3 và u 3 ​ = 6.Giá trị của u 4 ​ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG