Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số (1).Tổng các giá trị của m để hàm số (1) có 2 điểm cực trị x 1 và x 2 đồng thời là

Cho hàm số y equals negative x cubed plus 3 x squared plus 3 left parenthesis m squared minus 1 right parenthesis x minus 3 m squared minus 1 (1). Tổng các giá trị của m để hàm số (1) có 2 điểm cực trị x1 và x2 đồng thời open vertical bar x subscript 1 minus x subscript 2 close vertical bar equals 2 là

  1. 3

  2. 2

  3. 0

  4. 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 2”. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG