Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = ∣ x ∣ + 2 3 x + 2018 ​ (1). Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

Cho hàm số (1). Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

  1.  Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang y=-3, y=3 và không có tiệm cận đứng.

  2.  Đồ thị hàm số (1) có đúng tiệm cận ngang y=3 và không có tiệm cận đứng.

  3. Đồ thị hàm số (1) không có hai tiệm cận ngang và có đúng một tiệm cận đứng x=-2.

  4. Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang y=-3, y=3 và có hai tiệm cận đứngx=-2, x=2.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Giải:

Chọn A

Giải:

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD và mặt phẳng (P). Gọi E là trung điểm tương ứng của các cạnh AB, F là trung điểm của CD, I là trung điểm của EF. Trênmặt phẳng (P) hãy tìm điểm M sao cho biểu thức: ∣ ∣ ​ M A + ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG