Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 4 − 6 x 2 + 4 x + 6 1. Chứng minh hàm số có ba điểm cực trị 2. Viết phương trình parabol (P) đi qua 3điểm cực trị ấy

Cho hàm số 

1. Chứng minh hàm số có ba điểm cực trị

2. Viết phương trình parabol (P) đi qua 3điểm cực trị ấy

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Ta có y ′ = 4 ( x 3 − 3 x + 1 ) , gọi h ( x ) = x 3 − 3 x + 1 Để ý h ( − 2 ) = − 1 < 0 ; h ( − 1 ) = 1 > 0 ; h ( 1 ) = − 1 < 0 ; h ( 2 ) = 3 > 0 suy ra y ′ = 0 có ba nghiệm − 2 < x 1 ​ < − 1 < x 2 ​ < 1 < x 3 ​ < 2 . DO đó hàm số có ba điểm cực trị 2. Tọa độ cực trị là nghiệm của hệ { y = x 4 − 6 x 2 + 4 x + 6 y ′ = 0 ​ ⇔ { y = x . x 3 − 6 x 2 + 4 x + 6 x 3 = 3 x − 1 ​ ⇔ { y = x ( 3 x − 1 ) − 6 x 2 + 4 x + 6 x 3 = 3 x − 1 ​ ⇔ { y = − 3 x 2 + 3 x + 6 ( 1 ) x 3 = 3 x − 1 ​ Tọa độ các điểm cực trị là pt (1) nên pt parabol (P) đi qua 3 điểm cực trị là y = − 3 x 2 + 3 x + 6

1. Ta có , gọi 

Để ý  suy ra

 có ba nghiệm . DO đó hàm số có ba điểm cực trị

2. Tọa độ cực trị là nghiệm của hệ

Tọa độ các điểm cực trị là pt (1) nên pt parabol (P) đi qua 3 điểm cực trị là  

1

Câu hỏi tương tự

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau: 4 − x x ( 5 x − 6 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG