Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) { x 2 − 1 ; x > 1 a ; x ≤ 1 ​ . Với giá trị nào của a thì hàm số liên tục tại x = 1 ?

Cho hàm số  Với giá trị nào của a thì hàm số liên tục tại x = 1 ?

  1. a =  - 2

  2. a = 1

  3. a = 2

  4. a = 0

R. Robo.Ctvx16

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có : f ( 1 ) = 0 và x → 1 + lim ​ f ( x ) = x → 1 + lim ​ ( x 2 − 1 ) = 0 , x → 1 lim ​ f ( x ) = x → 1 − lim ​ a = a . Suy ra a = 0.

Chọn D.

Ta có : và 

Suy ra a = 0.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { − x 2 + x + 3 khi x ≥ 2 5 x + 2 khi x < 2 ​ . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG