Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: { 2 ( 3 x − 1 ) < 3 ( 4 x + 1 ) + 16 4 ( 2 + x ) < 3 x + 8 ​ Số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình là:

Cho hệ bất phương trình: 

Số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình là: 

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 4

ĐÁP ÁN C. 4

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy vectơ v = ( 2 ; − 3 ) . Tìm phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng (d):3x - y + 3 = 0 qua phép tịnh tiến theo vectơ v .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG