Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: { 2 x + 1 ​ − 3 x + 2 ​ < 2 + 6 x ​ 4 3 x + 5 ​ − 1 ≤ 3 x − 2 ​ + x ​ Nghiệm nguyên nhỏ nhất của hệ bất phương trình này là số nào?

Cho hệ bất phương trình: 

Nghiệm nguyên nhỏ nhất của hệ bất phương trình này là số nào? 

  1. x = - 1

  2. x = 0 

  3. x = 1

  4. x = 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.x = 2

ĐÁP ÁN D. x = 2

1

Câu hỏi tương tự

Có một phương trình bậc hai mà hai nghiệm số là: 10 − 72 ​ 1 ​ , 10 + 6 2 ​ 1 ​ . Đó là phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG