Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình { x 2 + 10 x + 9 ≤ 0 x 2 − 2 x + 1 − m ≤ 0 ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm thì các giá trị của tham số m phải thảo điều kiện nào?

Cho hệ bất phương trình 

Để hệ bất phương trình có nghiệm thì các giá trị của tham số m phải thảo điều kiện nào? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. m ≥ 4

ĐÁP ÁN B. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hệ bất phương trình: { x + 2 x − 1 ​ ≤ 0 4 x + 1 ≤ m ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất, giá trị thích hợp của m là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG