Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: { x + 2 x − 1 ​ ≤ 0 4 x + 1 ≤ m ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất, giá trị thích hợp của m là:

Cho hệ bất phương trình: 

Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất, giá trị thích hợp của m là: 

  1. m = - 3

  2. m = - 5

  3. m = - 7

  4. m = - 9 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.m = - 3

ĐÁP ÁN A. m = - 3

1

Câu hỏi tương tự

x 1 ,x 2 là hai nghiệm của phương trình: 2 x 2 − 3 a x − 2 = 0 Biểu thức A = x 1 3 ​ 1 ​ + x 2 2 ​ 1 ​ được biểu diễn theo a là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG