Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: { x 2 + 2 x − 15 ≤ 0 ( m + 1 ) x ≥ 3 ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm, giá trị thích hợp của tham số m là:

Cho hệ bất phương trình: 

Để hệ bất phương trình có nghiệm, giá trị thích hợp của tham số m là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. m ∈ R \ ( − 5 8 ​ , 0 )

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 1 − x − a 2 a ​ = a 2 + x 2 − 2 a x b 2 − a 2 ​ có tập nghiệm là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG