Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: { 0.5 ( 2 x − 5 ) > 2 2 − x ​ + 1 0 , 2 ( 3 x − 2 ) + 3 > 3 4 x ​ − 0 , 5 ( x − 1 ) ​ Nghiệm nguyên lớn nhất của hệ bất phương trình là:

Cho  hệ bất phương trình: 

Nghiệm nguyên lớn nhất của hệ bất phương trình là: 

  1. x = 6

  2. x = 7

  3. x = 8

  4. x = 9 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.x = 8

ĐÁP ÁN C. x = 8

1

Câu hỏi tương tự

Cho . Khi đó giá trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG