Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: { 2 x + 1 > 3 x + 4 5 x + 3 ≥ 8 x − 9 ​

Cho hệ bất phương trình: 

  1. x > 4

  2. - 3 < x< 4

  3. x < - 3

  4. Vô nghiệm 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.x &lt; - 3

ĐÁP ÁN C. x < - 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình: x + 1 x + m ​ + x x − 2 ​ = 2 . Để phương trình có nghiệm thì:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG