Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: { x 2 + 7 x − 8 ≤ 0 a x 2 + 1 > 3 + ( 3 a − 2 ) x ​ Để hệ bất phương trình là vô nghiệm thì giá trị của tham số a là:

Cho hệ bất phương trình: 

Để hệ bất phương trình là vô nghiệm thì giá trị của tham số a là: 

  1. a < 0 hay a > 2

  2. 0 < a < 1

  3. 1 < a < 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 0 ≤ a ≤ 3

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 2 x ​ chứng minh rằng: 2. y ′ 2 = ( y − 1 ) y ′′

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG