Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Giá trị là:

Cho I equals integral subscript 0 superscript t x cos x squared d x. Giá trị  I to the power of negative t end exponent space v ớ i space t equals square root of straight pi over 2 end root là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG