Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 m ​ ( 3 x 2 − 2 x + 1 ) d x = 6 .Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây ?

Cho . Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây ?

  1. (-3;1)

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy m ∈ ( 0 ; 4 )

integral subscript 0 superscript m   open parentheses 3 x squared minus 2 x plus 1 close parentheses straight d x equals open 6 not stretchy left right double arrow open parentheses x cubed minus x squared plus x close parentheses close vertical bar subscript 0 superscript m equals 6 space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space not stretchy left right double arrow m cubed minus m squared plus m equals 6 space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space not stretchy left right double arrow m equals 2

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Tính ∫ x 2 − 4 x + 3 dx ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG