Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Giá trị của m để giá của 2 véctơ vuông góc với nhau là:

Cho a with rightwards arrow on top equals left parenthesis m semicolon 2 semicolon minus 3 right parenthesis semicolon space b with rightwards arrow on top equals left parenthesis m semicolon m semicolon 1 right parenthesis. Giá trị của m để giá của 2 véctơ a with rightwards arrow on top comma space b with rightwards arrow on top vuông góc với nhau là:

  1. m = 1; m = - 3

  2. m = 1; m = - 2

  3. m = 2; m = - 2

  4. m = -1; m = - 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một lớp có 54 học sinh, trong đó có 43 học sinh thích môn Toán, 25 học sinh thích môn Văn. số học sinh ít nhất thích cả Văn và Toán là :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG