Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Giá trị của m để (Cm) có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang:

Cho y equals fraction numerator m x squared plus 6 x minus 2 over denominator x plus 2 end fraction left parenthesis C m right parenthesis. Giá trị của m để (Cm) có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang:

  1. 0

  2. 5

  3. 3

  4. 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số y = x − 1 x 2 + 4 m x + 5 m 2 − 9 ​ có cựcđại, cực tiểu trái dấu vớinhau?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG