Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho giới hạn x → − 4 lim ​ x 2 + 4 x x 2 + 3 x − 4 ​ = b a ​ với b a ​ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức a 2 − b 2 .

Cho giới hạn  với  là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức 

  1. -9

  2. 41

  3. 9

  4. 14

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. x → − 4 lim ​ x 2 + 4 x x 2 + 3 x − 4 ​ = x → − 4 lim ​ x ( x + 4 ) ( x − 1 ) ( x + 4 ) ​ = x → − 4 lim ​ x x − 1 ​ = 4 5 ​ ⇒ a = 5 ; b = 4 ⇒ a 2 − b 2 = 25 − 16 = 9.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu S(O;4)cố định. Hình nón (N)gọi là nội tiếp mặt cầu nếu hình nón (N)có đường tròn đáy và đỉnh thuộc mặt cầu S(O;4). Tính bán kính đáy r của (N)để khối nón (N)có thể tích lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG