Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho góc α ∈ ( 9 0 ∘ ; 18 0 ∘ ) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho góc  Khẳng định nào sau đây đúng?

  1.  cùng dấu.

  2. Tích  mang dấu âm.

  3. Tích  mang dấu dương.

  4.  cùng dấu.

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với α ∈ ( 9 0 ∘ ; 18 0 ∘ ) ta có sin α > 0 , cos α < 0 suy ra tan α < 0 , co t α < 0 Vậ sin α . co t α < 0

Với  ta có suy ra 

Vậ 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có các góc A,B,C. Tìm khẳng định sai? A. sin A = s in ( B + C ) . B. cos C + cos ( A + B ) = 0 C. co t B = co t ( A + C ) D. sin 2 B ​ = cos 2 A + C ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG