Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho F(x)là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + 2 x thỏa mãn F ( 0 ) = 2 3 ​ . Tìm F(x)

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số  thỏa mãn . Tìm F(x)
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số phức z thỏa mãn ( z + i ) ( z + 2 ) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG