Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số xác định bởi với mọi . Tìm số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn A. 146 B. 233 C. 232 D. 147

Cho dãy số open parentheses u subscript n close parentheses  xác định bởi u subscript 1 equals 5 comma space u subscript n plus 1 end subscript superscript n plus 1 end superscript plus 2 to the power of n plus 2.3 to the power of n  với mọi n greater or equal than 1 . Tìm số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn  u subscript n superscript n minus 2 to the power of n greater than 5 to the power of 100

A. 146

B. 233

C. 232

D. 147

  1. 146

  2. 233

  3. 232

  4. 147

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. Vậy theo giả thiết có Do đó số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là 147.

Đáp án đúng là D.

Vậy theo giả thiết có 

Do đó số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là 147.

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu a,b,c là các số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng cũng như của một cấp số nhân thì a b − c ⋅ b c − a ⋅ c a − b = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG