Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số ( u n ​ ) với u n ​ = n 2 + n + 1 với n ∈ N ∗ . Số 21 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?

Cho dãy số  với  với . Số 21 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?

  1. 5

  2. 3

  3. 6

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D u n ​ = 21 ⇔ n 2 + n + 1 = 21 ⇔ [ n = 4 ( t m ) n = − 5 ( l ) ​ ⇔ n = 4 Vậy 21 là số hạng thứ 4

Chọn D

Vậy 21 là số hạng thứ 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG