Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số (u n ): 2 3 ​ ​ ; 1 ; 2 2 3 ​ ​ ; 3 4 ​ ; ... a) Dãy (u n ) có phải là một cấp số nhân không ? Nếu phải hãy tìm số hạng đầu u 1 và công bội q. b) Tính u n ; S 5 .

Cho dãy số (un): 

a) Dãy (un) có phải là một cấp số nhân không ? Nếu phải hãy tìm số hạng đầu u1 và công bội q.

b) Tính un; S5.

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có: u 1 ​ u 2 ​ ​ = 3 ​ 2 ​ ; u 2 ​ u 3 ​ ​ = 3 ​ 2 ​ ; u 3 ​ u 4 ​ ​ = 3 ​ 2 ​ ; ... Vậy (u n ) là một cấp số nhân có u 1 = 2 3 ​ ​ ; q = 3 ​ 2 ​ S 5 ​ = 1 − q u 1 ​ ( 1 − q 5 ) ​ = 1 − 3 ​ 2 ​ 2 3 ​ ​ [ 1 − ( 3 ​ 2 ​ ) 5 ] ​ = 2 3 ​ ​ . 9 ( 3 ​ − 2 ) 9 3 ​ − 32 ​ = 18 52 + 37 3 ​ ​

a) Ta có: 

Vậy (un) là một cấp số nhân có u1 = 

straight b right parenthesis space straight u subscript straight n equals straight u subscript 1 times straight q to the power of straight n minus 1 end exponent equals fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction times open parentheses fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction close parentheses to the power of straight n minus 1 end exponent equals open parentheses fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction close parentheses to the power of straight n

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số là một cấp số cộng có , công sai . Giá trị của số hạng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG