Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số là một cấp số cộng có , công sai . Giá trị của số hạng là

Cho dãy số Error converting from MathML to accessible text. là một cấp số cộng có Error converting from MathML to accessible text., công sai Error converting from MathML to accessible text.. Giá trị của số hạng Error converting from MathML to accessible text.

  1. 27

  2. 29

  3. 35

  4. 31

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Từ giả thiết và suy ra ta có hệ phương trình: . Vậy u 15 ​ = u 1 ​ + 15d = 31

Chọn D

Từ giả thiết Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text. suy ra ta có hệ phương trình:

Error converting from MathML to accessible text..  Vậy  =  + 15d = 31

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân có số hạng đầu và công bội . Số hạng thứ sáu của là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG