Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số ( u n ​ ) là cấp số nhân có số hạng đầu u 1 ​ = 1 , công bội q = 2 . Tổng ba số hạng đầu của cấp số nhân là

Cho dãy số  là cấp số nhân có số hạng đầu , công bội . Tổng ba số hạng đầu của cấp số nhân là 

  1. 3

  2. 7

  3. 9

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có S 3 ​ = u 1 ​ q − 1 q 3 − 1 ​ = 1. 2 − 1 2 3 − 1 ​ = 7

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG