Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số: Giá trị của là:

Cho dãy số: U subscript open parentheses n close parentheses end subscript equals fraction numerator 5 n plus square root of 2 n squared plus 1 end root over denominator 1 minus 3 n squared end fraction Giá trị của limit as n rightwards arrow plus infinity of U subscript open parentheses n close parentheses end subscript là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

f'(0) của hàm số y = x(2x + 1) 10 có giá trị là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG