Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số: { u 1 ​ = 1 u n + 1 ​ = 2 u n ​ + n ​ Chứng minh dãy số: v n = u n + n + 1 là cấp số nhân

Cho dãy số:

Chứng minh dãy số: vn = un + n + 1 là cấp số nhân 

R. Roboteacher151

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: v n ​ = u n ​ + n + 1 v n + 1 ​ = u n + 1 ​ + n + 2 = 2 u n ​ + n + n + 2 H a y v n + 1 ​ = 2 v n ​ Vậy v n là cấp số nhân với công bội là 2

Ta có:

Vậy vn là cấp số nhân với công bội là 2

1

Câu hỏi tương tự

Tìm công bội q của một cấp số nhân (u n ) có u 1 = 2 1 ​ và u 6 = 16

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG